Tarım üretici fiyatı, nisanda yüzde 21,8 arttı

Tarım eserleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE) 2021 yılı nisan ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 0,79 azalış, bir evvelki yılın aralık ayına nazaran yüzde 7,53, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 21,77 ve on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 18,80 artış gerçekleşti.

Bölümlerde bir evvelki aya nazaran değişim; tarım ve avcılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,02 azalış, balık ve başka balıkçılık eserlerinde yüzde 3,11, ormancılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,44 artış yaşandı.

Ana kümelerde ise bir evvelki aya nazaran değişim; çok yıllık bitkisel eserlerde yüzde 9,03 azalış, tek yıllık bitkisel eserlerde yüzde 1,30, canlı hayvanlar ve hayvansal eserlerde yüzde 2,64 artış gerçekleşti.