TCMB’deki yabancı merkez bankalarının varlıkları haczedilemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin varlıklar haczedilemeyecek, bu varlıklara ihtiyati önlem konulamayacak.

Merkez Bankası’nın temel sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Temel sözleşmeye eklenen bente nazaran; Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati önlem ve ihtiyati haciz konulamayacak.