TMO ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) ithalat yoluyla yapacağı ziraî eser alımlarıyla mal ve hizmet alımlarında Türk lirası üzerinden yapılan mukavelelerde ek fiyat farkı verilebilecek, kontratlar devredilebilecek.

TMO’nun mevzuya ait yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, ithalat yoluyla yapılacak ziraî eser alımları ile buna ait hizmet alımları ihaleleri kapsamında, Türk lirası üzerinden yapılan mukavelelerde, ek fiyat farkı verilebilecek yahut bu mukaveleler devredilebilecek.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenici, 30 gün içinde yazılı başvuracak.

Mukaveleler, yüklenicinin 120 gün içerisinde yönetime yazılı müracaatta bulunmasıyla devredilebilecek.

TMO tarafından, 30 gün içerisinde müracaata ait karar alınacak. TMO’nun mukavelenin periyoduna onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ait süreçler onay tarihini takip eden 30 günde tamamlanacak.

Süreçlerin tamamlanmaması halinde müracaat yapılmamış kabul edilecek.

Yüklenicinin Yönetime müracaatta bulunması, kontrattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Öte yandan, TMO’nun Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir yönetmeliğiyle mal ve hizmet alım ihalelerine ek fiyat farkı ve kontratın evresine ait de tıpkı kararlar getirildi.