TÜSİAD: Gümrük Birliği için eylem planı hazırlanmalı

1. Milletlerarası Gümrük ve Ticaret Kongresi’nin açılışında konuşan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İdare Konseyi Lideri Simone Kaslowski, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ait ulusal aksiyon planı hazırlanması davetinde bulundu.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin 2015-2016 periyodunda başlaması halinde kuvvetle beklenen şu ana kadar tamamlanmış olacağına işaret eden Kaslowski, “Salgın periyoduna de daha rekabetçi, öngörülebilir ve yatırım cazibesi yüksek bir Türkiye olarak girmiş olurduk. Gerek AB’den gerekse bizden kaynaklanan sebeplerle bu fırsatı kullanamadık. Tüm dünyanın dönüşüm içinde olduğu bu periyotta artık bu hususta gecikme lüksümüzün olmadığına inanıyorum.” dedi.

Ekonomik beka problemi olarak gördükleri Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ait ulusal aksiyon planı hazırlanması teklifinde de bulunan Kaslowski, “Ulusal tertipte kamu-özel kesim iş birliğini pekiştiren ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi özelinde kapsam ve müktesebat ahengini da içeren alt başlıkları ortak değerlendirmeye olağan tutabileceğimiz bir yapının oluşturulmasının da bu süreçlere kıymetli katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Türk özel dalı olarak bu istikamette maksatları belirlemek ve uygulamaya geçişte seferber olmaya her vakit hazırız.” diye konuştu.

“AB pazarı için rölâtif avantajımızı kaybediyoruz”

AB’nin açık stratejik özerkliğinin pekiştirilmesi ve ikiz dönüşümün sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyecek biçimde tasarlanması için oluşturduğu yeni sanayi strateji güncellenmesinin AB’nin bu dönüşümünü yakın ortaklarıyla birlikte yürütme iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Kaslowski, şöyle konuştu: “AB’nin tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi konusunda yakın müttefikleriyle güç ve kaynak birleştirmesi konusunda ABD’nin yanı sıra genişleme ve komşuluk siyaseti ülkeleri adres olarak gösteriliyor. Lakin belirlenen dönüşüm gündemi doğrultusunda coğrafik yakınlık avantajının tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve kısaltılması süreçlerinde somut fırsata dönüştürülmesi kural ve standartlar sisteminde yakınlığa bağlı. Türkiye’nin bu sistemin içinde öne çıkması için Gümrük Birliği’nin güncellenmesi başta olmak üzere el birliğiyle hareket edilmesi gereğine inanıyoruz. Çünkü sanayi standartları, global ticaret istikrarları, çevresel ve dijital kurallar bağlamında AB ile ekonomik ve ticari bağlantılarımızın mevcut çerçevede ilerlemesi imkansız hale geliyor. AB’nin imzaladığı her yeni ticaret muahedesiyle AB pazarı için izafî avantajımızı kaybediyoruz.”