Uzaktan müşteri edinimi uygulamasında kapsam genişletildi

Bankaların akabinde, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti sistemleri ve elektronik ortamda kontrat ilgisinin kurulmasına ait taslak metin hazırlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) tarafından hazırlanan taslak metinde yönetmeliğin emeli, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti formüllerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak uzaklıklı olsun olmasın bir bilişim yahut elektronik haberleşme aygıtı üzerinden yazılı formun yerine geçecek formda ya da aralıklı olarak kontrat bağının kurulmasına yönelik yöntem ve temelleri düzenlemek olarak gösterildi.

Buna nazaran, uzaktan kimlik tespiti, müşteri temsilcisi ile kişinin fizikî olarak birebir ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak manzaralı görüşmesi ve birbiriyle irtibat kurması ile yapılacak.

Uzaktan kimlik tespiti yolu bu Yönetmelikte belirtilen kaideler dâhilinde uygulanır. Uygulanacak usul, yüz yüze yapılan kimlik tespiti usulüne misal ve minimum düzeyde risk ihtiva edecek formda tasarlanacak.

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak manzaralı görüşme tekniğinde mümkün teknolojik, operasyonel ve gibisi riskler dikkate alınarak kâfi düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak.

Uzaktan kimlik tespiti süreci, kritik bir süreç olarak kıymetlendirilir ve sürecin bilgi teknolojileri yahut müşteri temsilcisi tarafından tek başına başlatılması, onaylanması ve tamamlanmasına imkân vermeyecek biçimde tasarlanır ve işletilir. Sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından uygulanan denetimler ile devam ettirilmesi ve müşteri temsilcisi tarafından yapılacak onaylama ve ek denetimler ile tamamlanması sağlanacak. Müşteri temsilcisi tarafından yapılan denetimlerde sürecin riskli bulunması halinde süreç ikinci bir onaya gönderilir yahut sonlandırılacak.

Uzaktan kimlik tespitine ait kullanılacak süreç, sistem, eser ve hizmetlerin Türkiye’de üretilmesi yahut üreticilerinin ar-ge merkezlerinin Türkiye’de bulunması için azami itina gösterilir ve dış hizmet alımında değerli bir kriter olarak pahalandırılacak. Bu cins sağlayıcıların ve üreticilerin Türkiye’de müdahale gruplarının bulunması koşul olacak.

Kimlik tespiti sırasında kullanılacak dokümanlara, bu evraklarda var olan doğrulanabilir özelliklere ve doğrulamanın yapılması sırasında kullanılacak kriterlere ait ayrıntılı dokümanlar oluşturulacak.

Şirketin belirlediği uzaktan kimlik tespiti sürecinin uygulanmasından evvel, süreç dokümanları oluşturulur ve sürecin aktifliği test edilerek sonuçları yazılı hale getirilecek. Test sonuçlarının başarılı bulunmaması durumunda süreçte gerekli güncellemeler yapılır ve sürecin aktifliği ve yeterliliği sağlanmadıkça süreç uygulanmaz.

Uzaktan kimlik tespiti süreci yılda en az iki kere gözden geçirilir. Güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi yahut gerçekleşmesi, ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, şirketin mümkün dolandırıcılık yahut sahtecilik teşkil edebilecek aksiyonlardan haberdar olması ve kullanılan uzaktan kimlik tespiti tekniğine ait zayıflıkların ortaya çıkması üzere durumlarda teknolojik gelişmeler ve uygulamada kazanılan tecrübeler dikkate alınarak sürecin ayrıyeten gözden geçirilmesi sağlanır ve gerekli güncellemeler yapılacak.