Viranşehir Savcısı Akbulut, görevden uzaklaştırıldı

Yargıçlar ve Savcılar Konseyi (HSK) 2. Dairesi, COVID-19 önlemleriyle ilgili toplumsal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’un, süreksiz olarak misyondan uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK’dan yapılan açıklamaya nazaran, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere vazifeye devamının yargı erkinin nüfuz ve prestijine ziyan vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut’un oy birliği ile Yargıçlar ve Savcılar Kanununun 77’nci unsuru mucibince, süreksiz olarak vazifeden uzaklaştırılmasına karar verdi.