‘Yargı reformu’na İnsan Hakları Eylem Planı da dahil edildi

AK Parti milletvekillerinin, Yargı Islahatı Stratejisi kapsamında hazırladığı ve üzerinde çalışmayı sürdürdüğü yargı paketine İnsan Hakları Aksiyon Planı’nda yer alan düzenlemelerin de girdiği, böylece İnsan Hakları Hareket Planı’nın yasal düzenleme gerektiren gaye ve faaliyetlerine yönelik birinci adımın atılmış olduğu belirtildi.

Kanun teklifi taslağına nazaran, vergi cürmünün her yıl için farklı başka oluşması yerine tek kabahat kabul edilerek zincirleme cürüm kararlarının uygulanması sağlanacak.

Taslağa nazaran, bayana yönelik şiddetle gayret kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Eşe karşı işlenen cürümlerle ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak formda genişletilecek. Taammüden öldürme ve taammüden yaralama hatalarının boşanılan eşe karşı işlenmesi “nitelikli haller” ortasına dahil edilecek. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet mahpusa mahkum edilecek.

Israrlı takip fiilleri kabahat sayılacak ve bu kabahati işleyenlere mahpus cezası verilecek. Bu cürmün, çocuğa, ayrılan yahut boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

Çocuk mahkemelerinde cübbe giyilmeyecek

Ayrıyeten katalog hatalarda tutuklama “somut delile” dayanacak.

Çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hakim, savcı ve avukatlar cübbe giymeyecek.

Kanun teklifinin, kısa müddette TBMM’ye sunulması ve Meclis tatil edilmeden yasalaşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada yargı ıslahatı kapsamındaki yargı paketlerinin dördüncüsünün yakında TBMM’ye sunulacağını belirtmişti.