Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler kapsamda, teslim edilmeyen sermaye piyasası araçlarının Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne intikaline ait unsurlarda düzenlemeye gidildi.

Buna nazaran, Takasbank nezdinde tutulan müşteri hesabındaki nakitler ve müşteri hesaplarına gelen nakit kar hisseleri Takasbank tarafından hazırlanacak ve Kurul’ca onaylanacak asıllara nazaran Takasbank tarafından nemalandırılacak. Elde edilen nemalar, ilgili hak sahiplerinin hesaplarına oransal olarak dağıtılacak.

Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Yatırımcı Tazmin Merkezi için fiyat belirlenmesi durumunda bu fiyatlar müşteri hesabındaki nemalardan karşılanacak. Değişiklik öncesi kelam konusu fiyatlar, müşteri hesabındaki nakitten de karşılanabiliyordu. Yapılan değişiklikle bu fiyatların yalnızca nemalardan karşılanmasının önü açıldı.

Öte yandan, tıpkı hususta bedelsiz sermaye artırımı iştirakine ait cümlede, “menkul kıymetler” tabiri “sermaye piyasası araçları” olarak değiştirildi.

Yeni hususa nazaran, Takasbank ve MKK nezdinde tutulan sermaye piyasası araçlarının bedelsiz sermaye artırımlarına iştiraki, Takasbank ve MKK tarafından yerine getirilecek. Nakit kar hissesi dağıtımlarında, kar hissesi bedelleri MKK nezdindeki kayıtlar dikkate alınarak hak sahiplerinin Takasbank’ta yer alan hesaplarına aktarılacak.

Emanet ve alacakların nemalandırılmasına ait geçiş hükmü

Yönetmeliğin, vakit aşımına uğrayan varlıkların iade müracaatlarının sonuçlandırılması ve iadelerin gerçekleştirilmesine ait düzenlemeleri içeren hususunda de değişikliğe gidildi.

Buna nazaran, vakit aşımına uğrayan emanet ve alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne zamanı, yönetilmesi, saklanması, nemalandırılması, bunlarla ilgili taleplerin yerine getirilmesi ve hak sahiplerine iadesi kapsamında MKK ve Takasbank tarafından yürütülen hizmetler için Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından rastgele bir fiyat ödenmeyecek.

MKK, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından üstlenilen iş ve süreçler nedeniyle katlanılan masrafları karşılayacak oranda, hak sahiplerine ilişkin nemalardan kesinti yapılarak fiyat alınması Konsey onayına tabi olacak.

Daha evvel kelam konusu masraflar, hak sahiplerine ilişkin nemaların yanı sıra nakitten de karşılanabiliyordu.

Öte yandan, yönetmeliğe, mevcut emanet ve alacakların nemalandırılmasına ait geçiş kararı de eklendi. Böylelikle bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Takasbank tarafından elde edilmiş olan nemalar hakkında da tıpkı kararlar uygulanacak.