Yeni genelge: Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Görev Evrakının Müddetinin Uzatılması”konulu genelge gönderdi.

Genelgede, tam kapanma periyodunda üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde rastgele bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve vazifelileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek gayesiyle, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde misyonlu şahıslara e-başvuru sistemi üzerinden “çalışma müsaade belgesi” yahut manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma müsaadesi misyon evrakı formunu” alma ve kontrollerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan kesim çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibariyle 9.5 milyona yakın müracaat neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve vakti ile kısıtlı olacak biçimde çalışma müsaadesi vazife dokümanı düzenlendiği belirtildi.

Genelgede, Nace kodu eşleşme yanılgısı, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde vazife yapmasına karşın alt patronunun muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma müsaadesi misyon evrakı alamayanlar ile erişim yanlışı üzere süreksiz durumlar göz önünde bulundurulduğunda;sistem üzerinden misyon evrakı alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde rastgele bir aksamaya yol açmaması için Ek’te yer alan ve patron ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma müsaadesi vazife dokümanı formunun” geçerlilik mühletinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı söz edildi.