Zorunlu trafik sigortası tekliften çıktı

Canan SAKARYA

18 yaşından küçüklerin Ferdi Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesini öngören, çekte ibraz yasağını kaldıran, istihdam sağlayan işletmelere kredi takviyesi öngören Sigortacılık Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik yapan teklif Mecliste kabul edildi.

Yasanın görüşmeleri sırasında zarurî trafik sigortasına ait iki unsur yine ele alınmak üzere AK Parti’nin verdiği önergelerle tekliften çıkarıldı.

AK Parti Küme Başkanvekili Cahit Özkan başka siyasi parti kümeleriyle Adalet Komitesinde yapılacak müzakerelerden sonra düzenlemeyi yine getireceklerini söyledi. Özkan “Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla meydana gelen boşluğu doldurmak ve bu noktada sigortalı ve sigorta şirketi ortasında hakkaniyete ve adalete uygun bir düzenlemeyi hayata geçirmek arzusundayız” dedi. Teklifte yer alan kelam konusu düzenleme vatandaşların aleyhine olduğu ve mağdur edeceği gerekçesiyle eleştiriyordu.

10 yılda 2,4 milyon gencin BES’e iştiraki bekleniyor

Sigortacılık Kanununda yapılan değişiklikle 18 yaşından küçüklerin BES’e katılması, üyelerine yahut çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve kuralları uyan dernek ve vakıflar birikimlerini 31 Aralık 2023’e kadar kısmen yahut büsbütün BES’e aktarabilecek. Bu düzenlemeyle 50 vakıf ve sandıktan 2023 yılının sonuna kadar 10 milyar TL’lik bir transfer bekleniyor. 18 yaş altı düzenlemesiyle ise 10 yılda 2.4 milyon çocuğun BES sistemine girmesi ve 32 milyar TL’lik bir tasarruf oluşması hedefleniyor.

Ek istihdama için 10 milyar TL’lik kaynak

Kanunla, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite zahmetlerini karşılamak ve istihdamı desteklemek için 50’nin altında çalışanı bulunan işletmelere dönük kredi takviyesi sağlanacak. Patron bu takviyeden yararlanmak için en fazla 5 yeni istihdam sağlayacak. Bu düzenleme ile 10 milyar TL’lik bir kaynak kullanılması ve 100 bin ek istihdam sağlanması beklenmekte.

Turizm dalının 1,1 milyar TL ödemesi ertelendi

Kabul edilen kanunla turizm kesiminin 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihi ortasında tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile ecrimisillerin ödeme mühletleri, müracaat koşulu aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelendi. Yapılan düzenleme ile dalın 1 milyar 125 milyon lira fiyatındaki ödeme ertelenmiş oldu. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program ismi altında birleştirilecek.

Yurt içinden yahut memleketler arası piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında zahmet bulunan riskler, nükleer riskler üzere özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu faydası bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta yahut reasürans havuzları kurma yahut kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri ortasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, tertip yahut iş birliği sistemlerinin yürütülebilmesi hedefiyle Özel Riskler İdare Merkezi kurulacak.