18 yaş altına BES, Meclis’te kabul edildi

Sigortacılık ile Başka Kimi Alanlara Ait Kanunlarda ve Bir Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Heyeti’nde dün kabul edilerek maddeleşti.

Kanuna nazaran ayrıyeten 1 Ocak 2021 prestijiyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ait fiyatlarını, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen yahut büsbütün BES’e aktarılabilmesine de imkan tanınıyor.

Yasa ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin ismi “Finansal İstikrar Komitesi” olarak değiştirilerek, tekrar yapılandırılıyor.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir formda desteklemesi ve piyasalarda itimadın korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar ortasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasını amaçlıyor.

Komite de Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında Strateji ve Bütçe, TCMB, SPK, BDDK, TMSF ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu liderlerinden oluşuyor.

Yasa ile ayrıyeten ek olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022’ye kadar kullanılan kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşebilecek. Bu meblağ İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Sağlanan kredi faiz yahut kar hissesi dayanağı, takviye kapsamına giren sigortalılar için 12 ay mühletle uygulanacak. Bu husus kapsamına giren iş yerleri ek olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu dayanaktan yararlanacak.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program ismi altında birleştirilecek.