Finans dışı firmaların döviz açığı 929 milyon dolar arttı

Şubat 2022 periyoduna ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2022 datalarına nazaran varlıklar 1 milyar 77 milyon dolar artarken, yükümlülükler 2 milyar 6 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamaya nazaran, Net Döviz Konumu Açığı ise 119 milyar 924 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ocak 2022 devrine nazaran 929 milyon dolar arttı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şubat 2022 periyodu varlık dağılımı incelendiğinde; bir evvelki aya nazaran yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına direkt sermaye yatırımları sırasıyla 1.853 milyon dolar ve 154 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 798 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 1.077 milyon dolar artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir evvelki aya nazaran yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1.465 milyon dolar, 131 milyon dolar ve 410 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.006 milyon dolar artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2022 devrinde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2022 devrine nazaran 1.531 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 66 milyon dolar azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 459 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 82 milyon dolar artmıştır.

Şubat 2022 periyodunda kısa vadeli varlıklar 132.957 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 80.327 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Konumu Fazlası ise 52.630 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ocak 2022 devrine nazaran 1.067 milyon dolar azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki hissesi yüzde 29 seviyesindedir.”