İstihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran yüzde 6 arttı. Alt dallar incelendiğinde, endeks sanayi kesiminde yüzde 8,7 arttı, inşaat dalında yüzde 21,8 arttı, ticaret-hizmet kesimlerinde ise
yüzde 1,7 arttı.

Çalışma saatleri hizmet kesiminde geriledi

Bölümler toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı I. çeyreğinde bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 1,9 artarken; dallar bazında sanayida artış yüzde 7,6; inşaat kesimindeki artış ise yüzde 14,8 oldu. Ticaret-hizmet dallarında ise çalışılan saat endeksi yüzde 3,7 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 16,8 arttı

Tüm kesimler toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın birinci çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran yüzde 16,8 arttı. Endeks sanayi kesiminde yüzde 22,9, inşaat bölümünde yüzde 30,1 ve ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 11,1 arttı.

Saatlik işgücü maliyetlerinde yüzde 14 artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet kesimleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı I. çeyreğinde bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran yüzde 13,7 arttı. Alt kesimler incelendiğinde, endeks sanayi kesiminde yüzde 13,1, inşaat kesiminde yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet bölümlerinde yüzde 14,7 arttı.

Dalların toplamında saatlik yarar endeksi, birinci çeyrekte yüzde 14,6 artarken sanayi dalında
yüzde 14,2, inşaat kesiminde yüzde 13,3 ve ticaret-hizmet kesimlerinde yüzde 15,4 artışlar yaşandı. .