MUFG Bank Turkey’e faaliyet genişletme izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Konsey kararına nazaran, MUFG Bank Turkey AŞ’nin faaliyet genişlemesi talebi incelendi.

İncelemeler sonucunda, MUFG Bank Turkey tarafından MUFG Bank Group bünyesinde yer alan banka ve öbür finansal kuruluşlara Türkiye’de ya da yurt dışında yerleşik kişi ve firmalara kullandırılacak kredilere yönelik dökümantasyon hazırlama, teminat denetimi, izleme ve nakde çevirme ile raporlanması ve kredi operasyonel süreçleri konusunda takviye ve danışmanlık hizmeti sağlanmasına ait verilen müsaadenin kapsamı, global süreç bankacılığı eser ve hizmetlerini de içerecek biçimde genişletildi.

MUFG Bank Group bünyesinde yer alan banka ve öteki finansal kuruluşların Türkiye’ye yönelik faaliyetleri ise bu müsaadeden hariç tutuldu.

Öte yandan MUFG Bank Turkey’in, kredi ve global süreç bankacılığı eser ve hizmetlerine ait “idari ve operasyonel bahislerde irtibat dayanağı başlığı” altında MUFG Bank Group’a dayanak ve danışmanlık hizmetleri sunmasına müsaade verildi.

İdari ve operasyonel mevzularda irtibat takviyesi başlığı altındaki misyonlarda şunlar bulunuyor:

“Belgelerin paylaşımı, bilgi ve dokümanların talep üzerine toplanması, incelenmesi ve paylaşılması, mevcut olduğu durumlarda talep ve yetkilendirme üzerine teminatların toplanması, denetim edilmesi ve nakde çevrilmesi, operasyonel süreçler, mahallî mevzuat, ahenk, vergi ve hukuk ile ilgili hususlar ve müşterini teşhis süreçleri, müşteri ile MUFG Bank Group ortasındaki bağlantıda Türkçe lisan ve çeviri dayanağı sunulması, hudutlu bağlantı dayanağı sağlamak üzere müşteriler ve MUFG Bank Group ortasında, yüz yüze ve telekonferans formülleriyle gerçekleştirilecek toplantılara katılınması, müşteriler ve MUFG Bank Group ortasındaki bağlantısı kolaylaştırmak gayesiyle düzenlenecek olan toplantılar yahut davetlere ait tarihi belirlemek ve tutanak dahil olmak üzere idari süreçlerin yerine getirilmesi hizmetleri ile MUFG Bank Group eserlerinin Banka tarafından pazarlanmasına yol açacak formda sunulmaması kaydıyla, müşterilerin ve MUFG Bank Group’un sürece yönelik fiyat ve vadeyle ilgili olarak birbirlerinin beklentileri, niyetleri, tercihleri hakkında bilgilendirilmesi hizmetleri.”

Bankanın ayrıyeten, MUFG Securities EMEA Plc’ye idari ve operasyonel mevzularda irtibat takviyesi sağlamasına da müsaade verildi.